การทำความเย็นน้ำนม / อุตสาหกรรมนม
การทำความเย็นน้ำนม / อุตสาหกรรมนม

คุณภาพของน้ำนมไม่ได้ตัดสินเพียงแค่จากปริมาณไขมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์อีกด้วย ถ้าจำนวนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่กำหนด จะส่งผลให้น้ำนมมีความเป็นพิษสูงและเสียรสชาติ ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค การทำความเย็นน้ำนมอย่างรวดเร็วทันทีที่ฟาร์มหลังจากที่รีดน้ำนมได้ เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถควบคุมจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำนมมีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

อุตสาหกรรมนมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุด โดยจำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็นที่แตกต่างกันในระหว่างขั้นตอนต่างๆ :

• การทำความเย็นน้ำนมทันทีที่ฟาร์มให้มีอุณหภูมิลดลงเหลือ 4°C ภายในเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากที่รีดนมได้ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ยังต้องรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุน้ำนมไว้ที่ 4°C เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนมเสีย
• การทำความเย็นกระบวนการผลิต ณ โรงงานจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิต่ำและปราศจากการปนเปื้อน
• การขนส่งและการจัดเก็บจนกระทั่งจัดส่งถึงจุดจำหน่าย จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด
• กระบวนการทั้งหมดดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้ตรวจสอบด้านอาหารและผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานมาตรฐาน HACCP เนื่องจากน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต่ำอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้างได้

Emerson ทำงานร่วมกับลูกค้าในอุตสาหกรรมนมหลายราย โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมนี้ในด้านอุณหภูมิและการจัดเก็บ ชุดคอยล์ร้อนซีรี่ส์ ZX ของ Emerson ช่วยทำความเย็นให้กับถังบรรจุน้ำนมที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และยังผ่านการทดสอบโดยลูกค้าในอุตสาหกรรมนมจากประเทศอินเดียแล้วในด้านการทำความเย็นให้กับถังบรรจุน้ำนม

ชุดคอยล์ร้อนในระบบทำความเย็นของ Emerson สามารถทำงานในสภาพอากาศเขตร้อนได้ถึงสองครั้งต่อวัน 365 วันต่อปี ถึงแม้ว่ากำหนดการจัดส่งน้ำนมจะมีความแตกต่างกันมากก็ตามในแต่ละช่วง คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงของ Copeland® พร้อมด้วยคอยล์ร้อนที่มีขนาดให้เลือกตามความต้องการและการออกแบบการควบคุมการไหลของอากาศ คือเหตุผลที่ทำให้ชุดคอยล์ร้อนสำหรับระบบทำความเย็นนี้คือที่สุดแห่งเทคโนโลยีการทำความเย็น

 
 
 
 
Share