อาคารธุรกิจและอาคารสาธารณะ
อาคารธุรกิจและอาคารสาธารณะ

สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่างๆ จำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ตัวอาคารมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สบาย ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานจาก Emerson Climate Technologies สามารถช่วยให้หน่วยงานรัฐต่างๆ รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรอาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

สำหรับอาคารขนาดใหญ่ ระบบทำความเย็นแบบสโครลกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับธุรกิจจาก Copeland คือระบบทำความเย็นแบบสโครลที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเสถียรภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยม ระบบทำความร้อนเพิ่มเติมได้กลายเป็นระบบที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาว เทคโนโลยี Copeland Scroll® พร้อมด้วยเทคโนโลยีการฉีดไอน้ำยา สามารถช่วยให้การทำความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเสถียรภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ

สำหรับอาคารธุรกิจ ความต้องการการทำความเย็นและความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผู้ใช้งานอาคารในช่วงต่างๆ ของวัน การเริ่มและหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์บ่อยครั้งตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการนั้น ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและยังทำให้ประสิทธิภาพลดลงอีกด้วย Copeland Scroll Digital® ซึ่งสามารถควบคุมระดับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10% ถึง 100% จึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบัน แนวโน้มในการนำระบบไฮบริดมาใช้งานกับอาคารธุรกิจได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ระบบปรับอากาศไฮบริดเป็นการผสานรวมประสิทธิภาพและข้อดีของระบบทำความเย็นแบบสโครล เข้ากับข้อดีในด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนระดับการทำงานของระบบ VRF สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่มักจะมีการติดตั้งระบบทำความเย็นแบบสโครลหลายชุด ในขณะที่ระบบ VRF เหมาะสำหรับพื้นที่สำนักงานซึ่งต้องการการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

 
 
 
Share