สถานดูแลสุขภาพ
สถานดูแลสุขภาพ

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในโรงพยาบาลและสถานดูแลสุขภาพ ระบบ HVAC สำหรับธุรกิจที่นำมาใช้ในลักษณะนี้จะต้องสามารถควบคุมปัจจัยทั้งสองประการนี้ได้ด้วยความแม่นยำเป็นพิเศษ สุขภาพและความสบายของผู้ป่วยถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะในเป็นในห้องผ่าตัดหรือห้องพักฟื้นก็ตาม เทคโนโลยี Copeland Scroll® ช่วยให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ภายในช่วงที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital® ของ Emerson ยังสามารถควบคุมระดับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10% จนถึง 100%

สำหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาล ความต้องการในด้านการปรับอากาศ (อุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้น) จะแตกต่างกันออกไปสำหรับในห้องผ่าตัด ห้องอุปกรณ์ ห้องแล็บ ห้องจ่ายยา และห้องผู้ป่วย ซึ่งนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ เหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันติดต่อกันแล้ว ยังจะต้องมีความเชื่อถือได้ในระดับสูงอีกด้วย ระบบทำความเย็นแบบสโครลจำนวนหลายชุดซึ่งใช้คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับธุรกิจของ Copeland ทำหน้าที่รับมือกับความผันผวนของโหลดการทำงานในช่วงต่างๆ พร้อมทั้งยังให้ความเชื่อถือได้สูงสุดตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ความต้องการในด้านการทำความเย็นสำหรับงานอื่น เช่น การแช่เย็นเนื้อเยื่อและโลหิต ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพที่ต้องได้รับการทำความเย็น อาจจะต้องทำงานนับพันชั่วโมงต่อปี และจำเป็นจะต้องมีระบบทำความเย็นที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ Emerson มีผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านนี้ได้อย่างครบวงจร

 
นอกจากนี้ Emerson ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบใช้ความร้อน ตัวกรองและดูดความชื้นแบบเปลี่ยนได้ชนิดแกน ตัวแสดงความชื้น รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมและวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

 
 
 
Share