Post Event News-Efficient Solutions for the Air Conditioning Industry
อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จัดสัมมนาในหัวข้อ"ก้าวทันเทรนด์อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศด้วยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพ"
EMERSON CLIMATE CONNECT LOGO.JPGงานสัมมนา

 อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จับมือกับแสงชัยกรุ๊ปฯ จัดสัมมนาภายใต้คอนเซปท์ Emerson Climate Connect ในหัวข้อ “ก้าวทันเทรนด์อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศด้วยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพ" ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune ภายใต้แนวคิดในการเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศโดยมีการนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นสำหรับระบบปรับอากาศ ซึ่งเน้นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ วาล์ว ระบบควบคุม และโซลูชั่นแบบครบวงจรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
    
 DSC08311.jpgIMG_2093.JPG
               -New Refrigerant-                                             -Variable Speed-
     
นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นวัตกรรมโซลูชั่นสำหรับเครื่องปรับอากาศ ทั้งน้ำยาทางเลือกใหม่ เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบ Variable speed และเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์สโครลขนาดใหญ่สำหรับเครื่องชิลเลอร์ เป็นต้น  ซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชั่นเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการให้ความใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสำคัญที่เป็นไฮไลท์คือ การจัดการและอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็น ซึ่งหัวข้อนี้ได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการใช้พลักล่าวบรรยายโดยคุณอมรศักดิ์งงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการการอนุรักษ์พลังงานล่าสุดที่จะมีผลออกมาบังคับใช้ โดยหัวข้อดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงพลังงาน คือคุณอมรศักดิ์ รังสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   รวมถึงการเจาะลึกคอมเพรสเซอร์สโครลและการใช้งานอย่างถูกต้องโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทางอิเมอร์สันฯอีกด้วย                      
 
ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติในวงการอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ ทั้งผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ หรือแม้แต่ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบปรับอากาศในส่วนราชการ ซึ่งต่างให้ความเห็นว่าเป็นงานที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างดีจากหัวข้อต่างๆและได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกด้วย
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนา
                                                          -บรรยากาศภายในงาน-
 
 
 
 
 
 
 
Share