Refrigeration Solutions for Supermarket

Refrigeration Solutions for Supermarket

จากประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของบริษัทอิเมอร์สันในระบบทำความเย็นของซูเปอร์มาร์เก็ต ผสานรวมกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิดผนึก (Semi-Hermetic) และคอมเพรสเซอร์แบบสโครล รวมถึงเทคโนโลยีระบบควบคุมทางอิเลคโทรนิกส์ เราจึงสามารถนำเสนอระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ และโซลูชั่นเครือข่ายสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต

เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิดผนึก(Semi-Hermetic) รุ่นสตรีม (Stream) ถูกนำไปใช้ในระบบ Rack ที่ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์หลายลูก ควบคุมด้วย Dixell IProRACK ที่สามารถจัดการปรับเปลี่ยนขนาดการทำความเย็นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์สโครลรุ่น ZF และ ZBD ก็เป็นอีกตัวเลือกสำหรับงานระบบทำความเย็นสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้งานผ่าน Rack ขนาดเล็ก

อิเมอร์สันมีระบบควบคุมที่ครอบคลุมทั้งส่วนของระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และควบคุมแสงสว่าง ด้วยระบบจัดการรุ่น E2 ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และให้คุณภาพของสินค้าที่ดีแก่ลูกค้าได้

ลักษณะการใช้งาน (Application)

จากการเป็นผู้นำของตลาดที่มีการใช้งานและติดตั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จึงมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการประหยัดพลังงาน และห่วงโซ่ของระบบซูเปอร์มาร์เก็ต เรามีผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์มากมาย และโซลูชั่นที่จะตอบสนองความต้องการของระบบที่หลากหลาย เช่น

• ระบบ Rack ที่ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์หลายตัว ใช้กับน้ำยา R404A, R407F และ R407A สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ต
• ระบบ Mini Rack สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ใช้กับน้ำยา R404A, R407F/R407A
• ระบบน้ำยา R407F และใช้ CO2 ที่วงจรน้ำยาที่สอง สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ต
• ใช้ใน Rack สำหรับระบบแช่แข็ง (Low Temp) ที่ใช้ระบบน้ำยา R134a และ CO2 แบบผสมผสาน
• สำหรับระบบน้ำยา R134a, R404A และ CO2 Rack แบบผสมผสาน โดยใช้ CO2 เหลวสำหรับระบบแช่เย็น (Medium Temp) และระเหยต่อที่ระบบแช่แข็ง (Low Temp)
• ระบบ CO2 Booster

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
คอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิดผนึก (Semi-Hermetic) รุ่น สตรีม (Stream)
มีทั้ง 4 และ 6 ลูกสูบ ตั้งแต่ขนาด 13 ถึง 50 แรงม้า สามารถใช้ได้กับชนิดน้ำยาที่หลากหลาย ที่มาพร้อมกับระบบการปรับขนาดการทำความที่ต่อเนื่อง ทั้งแบบดิจิตอลและ อินเวอร์เตอร์ ที่ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งระบบ CoreSenseTM ที่มีระบบการป้องกันคอมเพรสเซอร์ และความสามารถในการสื่อสารกับผู้ดูแลระบบ และเก็บข้อมูลการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพื่อการจัดการที่ดีกว่าของซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้กับระบบทรานส์คริติคัล (Transcritical CO2) ได้อีกด้วย

คอมเพรสเซอร์สโครล
• คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลรุ่น ZBKQ สำหรับงานแช่เย็น (Medium Temp) มีตั้งแต่รุ่น 3 ถึง 35กิโลวัตต์ ที่สามารถใช้ได้กับน้ำยา R22, R404A, R407F และ R134a รวมถึงสามารถใช้ประกอบกันหลายๆลูกในระบบ Rack ได้
• คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลแบบดิจิตอลรุ่น ZBD ที่มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 7 ถึง 15 กิโลวัตต์
• คอมเพรสเซอร์สโครลรุ่น ZFKQ สำหรับระบบแช่แข็ง (Low Temp) มีตั้งแต่ 2 ถึง 25 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับน้ำยา R404A และ R407 โดยคอมเพรสเซอร์มาพร้อมกับเทคโนโลยีลิควิด อินเจ็คชั่น (Liquid Injection) และ เวเปอร์ อินเจ็คชั่น (Vapor Injection)

อิเมอร์สันยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ CO2 ในซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลแบบดิจิตอล รุ่น ZO, คอมเพรสเซอร์รุ่น สตรีม ทรานส์คริติคัล (Stream Transcritical), อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ รุ่น Commander, ระบบการจัดการน้ำมัน OM4, อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน และวาล์วรุ่น CX และ โซลูชั่นสำหรับตู้แช่ และห้องเย็น โดยใช้วาล์วควบคุมแรงดันแบบอิเล็คโทรนิกส์ EX2/EX5 และอุปกรณ์ควบคุมตู้แช่รุ่น XM
 
คุณสมบัติเด่นสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์

คอมเพรสเซอร์รุ่นสตรีม
• มีประสิทธิภาพดีที่สุด
• สามารถใช้ได้กับน้ำยาที่หลากหลาย คือ R404A, R134a และ R407
• มีระบบป้องกันและวิเคราะห์ปัญหาแบบ CoreSense
• มีการปรับความสามารถในการทำความเย็นที่ต่อเนื่อง ทั้ง Inverter และ Digital
• มีขอบเขตการทำงานที่กว้างซึ่งครอบคลุมทั้งแบบแช่แข็ง และแช่เย็น โดยไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน

คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลรุ่น ZB, ZBD, ZF
• โคปแลนด์สโครลมาพร้อมกับการให้ตัวได้ทั้งแนวระนาบ และแนวดิ่ง ทำให้มีประสิทธิภาพ และความคงทนเป็นเลิศ
• มีค่าประสิทธิภาพการทำงานตามฤดูกาลสูง เนื่องจากสโครลถูกออกแบบในเงื่อนไขที่ระบบทำงานเกือบตลอดเวลา
• มีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบามากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิดผนึก
• คอมเพรสเซอรรุ่น ZF มาพร้อมกับระบบลิขวิด อินเจ็คชั่น (Liquid Injection)
• ระบบฉีดน้ำยาที่เชื่อใจได้ ทั้งยังใช้ง่าย, ประสิทธิภาพสูง ผ่านวาล์วควบคุมอุณหภูมิด้านอัด (DTC)
• รุ่น ZFKQ ที่มาพร้อมกับ Liquid Injection ที่ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิดผนึกของอิเมอร์สัน
• รุ่น ZF ที่มาพร้อมกับระบบ Vapor Injection
• ระบบเวเปอร์ อินเจ็คชั่น (Vapor Injection) ให้ความสามารถในการทำความเย็นที่มากกว่า 40% และประสิทธิภาพที่ดีกว่า 15% ทำให้เป็นคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต
• สามารถลดขนาด และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้คอมเพรสเซอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า

คำถาม
ข้อใดคือคุณลักษณะของสตรีมคอมเพรสเซอร์ของโค้ปแลนด์
A. มีประสิทธิภาพสูง
B. สามารถใช้ได้กับสารทำความเย็นได้หลายชนิด
C. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้คอร์เซ็นต์
D. ถูกทุกข้อ

Submit Now

© 2015 Emerson Electric Co. All rights reserved.