ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital™
ShareThis
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital™

ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital™ คืออินเตอร์เฟสอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital หรือคอมเพรสเซอร์ Copeland Discus Digital™ กับตัวควบคุมระบบ  ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานร่วมกับคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital แบบหนึ่งเฟส และคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital และ Discus Digital แบบสามเฟสเท่านั้น  ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์นี้จะควบคุมระดับการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยใช้อินพุตจากตัวควบคุมระบบของ OEM ซึ่งทำหน้าที่วัดอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้น เพื่อนำมาคำนวณหาระดับการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการ แล้วจึงส่งข้อมูลระดับการทำความเย็นดังกล่าวไปยังตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ในรูปของสัญญาณอนาล็อก

ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว

การใช้ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital ทำให้สามารถควบคุมระดับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมระบบที่มีความซับซ้อน โดยทั่วไปแล้ว ระบบทำความเย็นแบบอินเวอร์เตอร์จำเป็นจะต้องใช้ตัวควบคุมพิเศษสำหรับควบคุมและจัดการอินเวอร์เตอร์ โซลินอยด์วาล์วเพิ่มเติม และระบบควบคุมน้ำมันที่มีความซับซ้อน แต่ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital สามารถนำมาติดตั้งเข้ากับชุดคอยล์ร้อนนอกอาคารได้ทันที และต่อสายเข้ากับระบบได้อย่างสะดวก

สำหรับผู้รับเหมางาน ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital จะช่วยให้การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital หรือ Copeland Discus Digital เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ตัวควบคุมยังมีชุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จำเป็นอยู่ในตัว ทำให้สามารถใช้คอมเพรสเซอร์ดังกล่าวเพื่ออัพเกรดระบบเดิมที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมอุณหภูมิมีประสิทธิภาพดีขึ้นและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ที่จะช่วยลดเวลาหยุดการทำงาน

ตัวควบคุมนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ควบคุมระดับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ Digital เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติทั่วไปของระบบ และ “แจ้ง” ปัญหาดังกล่าวผ่านทางไฟ LED กะพริบ เพื่อแจ้งสาเหตุของปัญหาให้กับช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอีกด้วย

ความผิดปกติที่ตัวควบคุมนี้สามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ :

ตัวควบคุมสามารถตรวจพบปัญหาเหล่านี้ได้โดยการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิก๊าซด้านจ่าย และระดับกำลังที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถทำการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ย่นระยะเวลาในการตรวจสอบค้นหาสาเหตุ รวมทั้งลดจำนวนคอมเพรสเซอร์ที่ถูกเปลี่ยนโดยที่ “ไม่มีความผิดปกติ”

การป้องกันคอมเพรสเซอร์

เมื่อตรวจพบความผิดปกติในระบบ ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital จะดำเนินการขั้นตอนการป้องกันเพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์ชำรุดเสียหาย เช่น ถ้าตรวจพบว่าอุณหภูมิที่ด้านจ่ายมีค่าสูงอย่างต่อเนื่อง คอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่ามีการล็อคโรเตอร์ ตัวควบคุมจะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกิน หรือในกรณีที่เทอร์มิสเตอร์ด้านจ่ายหลวมหรือเสีย ตัวควบคุมจะจำกัดเอาต์พุตสูงสุดของคอมเพรสเซอร์ลงเหลือ 50% เพื่อให้ยังสามารถทำความร้อนหรือความเย็นต่อไปได้ ในขณะที่ยังสามารถลดโอกาสเกิดความร้อนสูงเกินได้เช่นกัน