ชุดคอยล์ร้อนแบบขนาดการทำความเย็นคงที่
ชุดคอยล์ร้อนแบบขนาดการทำความเย็นคงที่

ชุดคอยล์ร้อน (Condensing Unit หรือ CDU) จาก Emerson Climate Technologies มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น เทคโนโลยีสโครลที่ทันสมัยพร้อมทั้งได้รับสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในการทำงาน

CDU แบบขนาดการทำความเย็นคงที่ Copeland Scroll™ ซีรี่ส์ ZX มีตัวควบคุม E2 ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาวะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้แบบเรียลไทม์ และสามารถแก้ไขการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยได้ ตัวควบคุมนี้ยังสามารถสั่งงานระบบโทรศัพท์ภายนอกให้โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้เพื่อทำการแจ้งเตือน นอกจากนี้ คุณสมบัตินี้ยังสามารถใช้เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ชุดสำรองได้โดยอัตโนมัติสำหรับระบบที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงานสูงสุด

CDU แบบขนาดการทำความเย็นคงที่ Copeland Scroll™ ซีรี่ส์ ZX ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำความเย็นอุณหภูมิปานกลาง (MT) และอุณหภูมิต่ำ (LT) ที่ใช้น้ำยาทำความเย็น R-22 และ R-404A

CDU สำหรับการทำความเย็นอุณหภูมิปานกลางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบฉีดไอน้ำยาด้านดูดของชุดสโครลที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว โดยจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์แบบสโครลมีช่วงการทำงานเหมาะเป็นพิเศษสำหรับอุณหภูมิปานกลาง

ในขณะเดียวกัน CDU สำหรับการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำจะใช้เทคโนโลยีการฉีดไอน้ำยาเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบสโครล เทคโนโลยีการฉีดไอน้ำยาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ และขยายช่วงการทำงานให้เหมาะกับการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำได้เป็นอย่างดี

 
 
 
 
 
Share