South Korea
ShareThis
South Korea

c/o Emerson Electric (Korea) Ltd
3F POBA Gangnam Tower, 119 Nonhyun-Dong,
Gangnam-Gu, Seoul 135-010 Korea
Tel: (822) 3483 1500
Fax: (822) 592 7883 

Wholesalers

Bu Sung Co., Ltd.
13 Lot 87 Block, #677-3, Gojan-Dong
Namdong-Ku, Incheon
South Korea 405-310
Tel: (82-3) 2720 8871
Fax: (82-3) 2811 0705

Kyae Yeon Trading Co.,Ltd.
210-1, Danwol-Dong
Icheonsi, Kyunggi-Do
South Korea 467-120
Tel: (82-3) 1631 4884-5
Fax: (82-3) 1631 8022

Daesung Maref Co.,Ltd.
119 Pyungcheon-Dong, Dongan-Gu
Anyang City, Kyunggi-Do
South Korea 431-070
Tel: (82-3) 1421 8883
Fax: (82-3) 1421 8390