ระบบตรวจสอบพลังงาน
ระบบตรวจสอบพลังงาน
  • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวและแกนแยก
  • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องวัดพลังงานที่มีอยู่ (พัลส์ อนาล็อก ม็อดบัส)
  • รวมทั้งแผนผังสายไฟ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ฯลฯ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเราไม่สามารถจัดการสิ่งที่ไม่อาจวัดได้ ดังนั้น Emerson จึงเสนอทางออกให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานที่จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานภายในอาคารต่างๆ ของตนได้ มีทั้งอุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดและคุณสมบัติแตกต่างกันไปสำหรับการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารใหม่ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับระบบจัดการอาคารอี2 แล้ว อุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถกระจายภาระการใช้งานเมื่อมีการใช้พลังงานมาก ช่วยลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ระบบตรวจสอบพลังงานยังช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถใช้โปรแกรมตอบรับคำสั่งของโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าฮาร์ดแวร์เพิ่มอีก

 
 
 
 
 
Share