คุณภาพอากาศภายในอาคาร
คุณภาพอากาศภายในอาคาร

โดยมากเซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มักจะถูกใช้เพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ในสภาพแวดล้อมควบคุมหรือพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อดูว่าเหมาะที่จะนำอากาศเข้ามาในพื้นที่ด้วย HVAC ประหยัดพลังงาน หรือเหมาะที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่  การนำเซ็นเซอร์เหล่านี้มาใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีอากาศจากภายนอกเข้ามาในปริมาณที่เหมาะสมตามที่มาตรฐาน ASHRAE 90.1 กำหนด 

อีกประการที่สำคัญสำหรับผู้ค้าปลีกหลายๆคน คือเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่อง HVAC ได้เป็นอย่างดี  ด้วยการจำกัดปริมาณอากาศจากภายนอกที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่ ทำให้พลังงานที่ต้องใช้ในการปรับอากาศ ลดลงตามไปด้วย  หรือที่เรียกว่า "การระบายอากาศแบบควบคุมอุปสงค์" (DCV) เป็นที่นิยมมากในหมู่ร้านค้าปลีกและ อาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่มีผู้ใช้งานหลากหลาย 

มีหลายกรณีที่เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศภายในอาคารถูกรวมเข้าเป็นอุปกรณ์เดียว ดังภาพด้านขวา  ซึ่งอุปกรณ์นี้จะรวมทั้ง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ก๊าซ CO2 และความชื้นสัมพัทธ์หรือจุดน้ำค้างเข้าไว้ด้วยกันในชิ้นเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทั้งยังประหยัดค่าติดตั้งด้วย

 
 
 
 
 
Share