China
China

Beijing, China 
Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Beijing Sales Office,
Room 310, Canway Building
66 Nan Lishi Road, Xicheng District
Beijing 100045, China
Tel. (86-10) 6805 7825
Fax (86-10) 6805 6301

Qingdao, China
Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Qingdao Sales Office,
Room 701B, Qingdao Guangdong Development Bank Building,
No. 40 Shandong Road, Qingdao 266071, PRC
Tel: (86-532) 8501 9201-2
Fax: (86-532) 8501 9200

Guangzhou, China
Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Guangzhou Sales Office,
Room 508-509, R&F Yinglong Plaza
No. 76 Huangpu Road West,
Guangzhou 510623, PRC
Tel: (86-20) 2886 7668
Fax (86-20) 2886 7622

Shanghai, China
Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.    
Shanghai Sales Office
7 Floor, Emerson Building,
1582 Gu Mei Road,
Shanghai 200233, P. R. China
Tel: (86-21) 3338 7333 
Fax: (86-21) 3338 7330 

Shenyang, China
Emerson Climate Technologies (Shenyang) Refrigeration Co., Ltd.
10-2, No. 10 Road, Shenyang Economic &
Technological Development Area,
Shenyang 110141, P.R. China
Tel: (86-24) 2550 6000
Fax: (86-24) 8930 4092

 
 
 
Share